NEDERLANDER KENT EIGEN GESCHIEDENIS NIET

Opheffen mediaverbod Papoea een farce

Amsterdam, 3 juni 2015 – Sinds vorige maand mogen buitenlandse journalisten de Indonesische provincie Papoea weer bezoeken. Nu blijkt dat het opheffen van het mediaverbod een farce is. De hoogste militair van het Indonesische leger, generaal Moeldoko (foto), kondigde gisteren aan dat buitenlandse journalisten die het gebied bezoeken niet zijn toegestaan om in media kritiek te geven op de Indonesische regering1. Onderzoeksbureau Novio Data deed in opdracht van Merktroubadour onderzoek onder 1.041 Nederlanders en peilde de invloed van het mediaverbod onder de Nederlandse bevolking. Duidelijk is dat het mediaverbod haar impact kent: de helft van de Nederlandse bevolking heeft geen idee waar Papoea ligt en 46% weet ook niet dat Papoea een voormalig Nederlandse kolonie is (Nederlands Nieuw-Guinea).

Uit onderzoek onder 1.041 Nederlanders naar hun kennis over Papoea, blijkt dat de helft van alle Nederlanders niet weet waar Papoea ligt. Ook de huidige situatie is hen onbekend. Op de vraag in hoeverre men op een schaal van 1 op 10 op de hoogte is van de onrust in Papoea, antwoordt het merendeel met een rapportcijfer 1. Men is wel op de hoogte van de onrust in Syrië (8), Oekraïne (8) en Nigeria (6). 

Papoea vakantieland
Op de vraag welke associaties men bij Papoea heeft scoren begrippen als ‘natuur’ en ‘peniskoker’ goed. Slechts 17% van de Nederlandse bevolking weet dat Papoea geen onafhankelijke rechtsstaat is. De helft van de Nederlandse bevolking, 46%, weet zelfs niet dat Papoea een voormalig Nederlandse kolonie is (Nederlands Nieuw-Guinea). Nederlanders zijn dus niet bekend met de eigen geschiedenis. Ook het onrecht dat de Papoeas de afgelopen decennia is aangedaan is hen onbekend. Op de vraag of men, indien de persoonlijke financiële situatie dat toelaat, graag naar Papoea op vakantie gaat antwoord de helft van de ondervraagden volmondig ‘ja’. 

Nederlanders komen op voor mensenrechten
Hoewel Nederlanders niet goed op de hoogte zijn van de situatie in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, zijn zij wel duidelijk in hun mening richting de Nederlandse politiek. Zodra er in een ex-kolonie mensenrechten worden geschonden, dan vindt 76% van alle Nederlanders dat de Nederlandse politiek zich daartegen moet bemoeien. Daarnaast vindt vrijwel iedereen, 97%, dat het beschermen van mensenrechten zwaarder moet wegen dan economische belangen. Dat veel mensen daad bij het woord voegen blijkt uit deze petitie, welke inmiddels door ruim 30.000 Nederlanders is ondertekend.

Persuitnodiging
Papoea was vanwege spanningen tussen de Papoebevolking en de Indonesische regering, over de onafhankelijkheid van Papoea, voor pers tientallen jaren afgesloten. Nu blijkt dat journalisten evengoed geen vrije toegang tot het gebied krijgen. Journalisten die naar Papoea willen reizen moeten een vergunningaanvraag doen die moet worden goedgekeurd door 18 Indonesische regeringsafdelingen, waaronder het leger en de politie.

Journalisten die het gebied willen bezoeken moeten alle informatie over wie zij willen interviewen, waar en op welk tijdstip voorafgaand bij de Indonesische autoriteiten aangeven alvorens zij toestemming krijgen om het gebied te bezoeken. Generaal Moeldoko zei dit na het geven van een briefing aan 1.381 Indonesische militairen, ambtenaren en andere bewindvoerders. Papoea’s zijn daarom niet gerust op het huidige mediabeleid, maar hopen dat buitenlandse journalisten evengoed de moeite nemen om het gebied te bezoeken en hun kant van het verhaal horen. 

EINDE PERSBERICHT
Indien u als pers naar Papoea wilt reizen en de Indonesische autoriteiten zo veel als mogelijk wilt omzeilen, dan kunt u via Merktroubadour contact opnemen met de in Nederland wonende Papoea Oridek Ap. Indien u niet naar Papoea wilt reizen, maar wel wilt bijdragen aan het kennisniveau van de Nederlander, dan kunt u er ook voor kiezen om aandacht te besteden aan dit onderzoeksbericht en/of aan de petitie www.westpapoea.petities.nl. Deze petitie moet de Nederlandse politiek ertoe dwingen om zich hard te maken voor de autochtone Papoeabevolking en is inmiddels ruim 30.000 keer ondertekend.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Merktroubadour; Oscar den Ouden via telefoonnummer 06-58 88 60 09 of per e-mail via oscar@merktroubadour.nl. Bijgevoegd beeldmateriaal is helaas niet rechtenvrij te gebruiken. 

Toelichting op het onderzoek
Dit onderzoek is in opdracht van Merktroubadour uitgevoerd onder 1041 Nederlanders van 13 jaar en ouder en representatief op geslacht. Het onderzoek is uitgevoerd door Novia Data. Novio Data werkt uitsluitend met gecertificeerde (internationale) onderzoek- en veldwerkbureaus die zich committeren aan Esomar richtlijnen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoeksassociatie (MOA). Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de dataverzameling.

Download PDF
Download PDF
Over Merktroubadour