Reactie onderzoek Consumentenbond: Kleur auto houdt geen verband met risico, behalve..

De Consumentenbond constateerde vandaag dat de kleur van een auto van invloed is op de hoogte van de verzekeringspremie. Zij stelde dit (terecht) een de kaak d.m.v. een onderzoek onder verschillende verzekeraars:

Verzekeraar InShared, die zelf geen aparte kleurpremies hanteert, dook n.a.v. het onderzoek in de eigen database en analyseerde de gemelde schadegevallen van de afgelopen vijf jaar. Zij stelt dat het niet alleen dubbelop is, om consumenten naast hun premie ook op basis van de kleur van de auto te belasten, maar ook nog eens totale onzin! 

Uit de analyse onder schadegevallen van de afgelopen vijf jaar blijkt dat de kleur van de auto helemaal geen verband houdt met het potentiële schaderisico. Wel spelen significante factoren zoals cataloguswaarde, motorvermogen en gewicht een rol. Een bestuurder van een zwarte auto zou dus absoluut geen hoger premiebedrag moeten betalen dan bijvoorbeeld een bestuurder van een groene auto. 

Opvallend is wel de kleur roze. Uit onze analyse blijkt dat bestuurders van een roze auto (de enige uitschieter!) minder risico lopen op schadelast en zouden in het kader van het onderzoek dus eigenlijk juist een lagere premie moeten betalen. InShared gaat binnenkort op basis van haar analyse bepalen of bestuurders van een roze auto daadwerkelijk een lagere premie hoeven te betalen.

Download PDF
Download PDF
Over Merktroubadour